Đào tạo

Đào tạo Marketing online

Chương trình đào tạo Marketing Online dành cho Affiliate

Để giúp đội ngũ Affiliate của GIT có kiến thức về marketing online, Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp học miễn phí.

Xem thêm: Đào tạo Marketing online

Đào tạo ERP

LỚP ĐÀO TẠO ERP CHO DOANH NGHIỆP SME

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ERP, GIT thường xuyên tổ chức các khóa học miễn phí, lớp học sẽ được mở khi đủ số lượng.

Doanh nghiệp đăng ký thông tin để chúng tôi sắp xếp lớp học.

Xem thêm: Đào tạo ERP
Go to top