Đào tạo ERP

LỚP ĐÀO TẠO ERP CHO DOANH NGHIỆP SME

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ERP, GIT thường xuyên tổ chức các khóa học miễn phí, lớp học sẽ được mở khi đủ số lượng.

Doanh nghiệp đăng ký thông tin để chúng tôi sắp xếp lớp học.

 

Go to top