Triển khai theo dự án

Khác biệt của hóa đơn điện tử GIT

 •  Dữ liệu được lưu trên server riêng của doanh nghiệp
 •  Tùy chỉnh trường dữ liệu theo đặc thù doanh nghiệp
 •  Xuất hóa đơn với số lượng lớn
 •  Đáp ứng mô hình công ty mẹ con hoặc nhiều chi nhánh
 •  Tích hợp với phần mềm có sẵn, mở rộng các modul theo yêu cầu
Đăng ký tư vấn
Hoadondientugit

Lợi ích mang lại

image

Mở rộng

Không dừng lại ở hóa đơn điện tử, chúng tôi còn mang đến cho doanh nghiệp giải pháp quản trị toàn diện

image

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh thông tin hệ thống theo đặc thù doanh nghiệp như: danh mục sản phẩm, hồ sơ khách hàng...

image

Tích hợp

Bạn hoàn toàn có thể kết nối với bất kỳ hệ thống phần mềm khác như: CRM, ERP, kế toán.... 

Bảng giá hóa đơn điện tử

EV-100

Giá 250.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 100 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-1000

Giá 1.100.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 1.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-300

Giá 550.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 300 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-3000

Giá 2.500.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 3.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-500

Giá 780.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 500 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-5000

Giá 3.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 5.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-10000

Giá 5.800.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 10.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-30000

Giá 15 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 30.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-15000

Giá 8.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 15.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-50000

Giá 20 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 50.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-20000

Giá 10.000.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 20.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV Max

Giá 390 triệu

Chuyển giao công nghệ

 • Tự tạo số hóa đơn không giới hạn
 • Thời gian sử dụng vĩnh viễn
 • Xây dựng thương hiệu riêng
 • Máy chủ lưu trữ dữ liệu riêng

Video Demo Hệ Thống

DOWLOAD

Bấm vào icon để download nội dung

icon

19 Mẫu hóa đơn có sẵn