CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ CHO DOANH NGHIỆP - ERP SYSTEM

 

 

đăng ký tư vấn miễn phí

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ERP

Một doanh nghiệp có một hệ thống phần mềm ERP là có thể vận hành toàn bộ các hoạt động trong doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất, bán hàng, tài chính, nhân sự, .....

Chi tiết

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM GIT - GREEN INFO TECH

Một doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả và linh hoạt phải có một hệ thống vận hành doanh nghiệp thật thông suốt, minh bạch và gắn kết, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)....

Chi tiết

GIẢI PHÁP ERP THEO TIÊU CHUẨN TQM

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp, GIT đã cho ra đời một giải pháp toàn diện nhất, đó là hệ thống ERP được xây dựng theo chuẩn.... 

Chi tiết

Go to top