Quản lý chất lượng

Phần mềm quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng,đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Quản lý chất lượng hiện đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình tổ chức, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Quản lý chất lượng đảm bảo cho tổ chức làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng, theo triết lý "làm việc đúng" và "làm đúng việc", "làm đúng ngay từ đầu" và "làm đúng tại mọi thời điểm"

Phần mềm quản lý chất lượng

Nguyên tắc của quản lý chất lượng là gì?

 • Hướng vào khách hàng:Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.
 • Sự lãnh đạo: Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người tham gia để đạt được các mục tiêu của tổ chức.
 • Sự tham gia của mọi người: Mọi người ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức.
 • Cách tiếp cận theo quá trình: Kết quả sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình.
 •  Cách tiếp cận theo hệ thống
 • Cải tiến liên tục: là các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức.
 • Quyết định dựa trên sự kiện: Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng: Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

 Một số phương pháp quản lý chất lượng

 • Kiểm tra chất lượng

Một phương pháp phổ biến nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với qui định là bằng cách kiểm tra các sản phẩm và chi tiết bộ phận nhằm sàng lọc và loại ra bất cứ một bộ phận nào không đảm bảo tiêu chuẩn hay qui cách kỹ thuật.

 • Kiểm soát chất lượng

Khái niệm Kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC) ra đời.

Để kiểm soát chất lượng, công ty phải kiểm soát được mọi yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa sản xuất ra sản phẩm khuyết tật.

 •  Kiểm soát Chất lượng toàn diện

Các kỹ thuật kiểm soát chất lượng chỉ được áp dụng hạn chế trong khu vực sản xuất và kiểm tra. Để đạt được mục tiêu chính của quản lý chất lượng là thỏa mãn người tiêu dùng, thì đó chưa phải là điều kiện đủ, nó đòi hỏi không chỉ áp dụng các phương pháp này vào các quá trình xảy ra trước quá trình sản xuất và kiểm tra, như khảo sát thị trường, nghiên cứu, lập kế hoạch, phát triển, thiết kế và mua hàng, mà còn phải áp dụng cho các quá trình xảy ra sau đó, như đóng gói, lưu kho, vận chuyển, phân phối, bán hàng và dịch vụ sau khi bán hàng. Phương thức quản lý này được gọi là Kiểm soát Chất lượng Toàn diện.

Bạn có nên sử dụng một phần mềm quản lý chất lượng hay không?

Việc giám sát chất lượng một cách đơn lẻ không còn phù hợp với môi trường dịch vụ đa kênh và lấy khách hàng làm trung tâm như hiện nay. Phần mềm quản lý chất lượng sẽ giúp cho doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động và quản lý tốt các kênh tiếp cận với khách hàng như thoại, email, chat, SMS, và mạng xã hội. Phần mềm sẽ giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức có một hệ thống đơn nhất để giám sát và cải thiện hiệu suất lao động của nhân viên dù họ có làm việc ở đâu hay tương tác với khách hàng bằng phương thức nào.

 Việc sử dụng phần mềm quản lý chất lượng sẽ giúp cho các doanh nghiệp cải thiện chất lượng chuỗi giá trị sản xuất. Phần mềm quản lý chất lượng sẽ cung cấp giải pháp tự động hóa các quy trình chuyên quản lý chất lượng và hỗ trợ công việc. Khi áp dụng các giải pháp phần mềm quản lý chất lượng, cần tập trung vào hai điểm là quy trình và nhân lực. Sử dụng phần mềm không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà nó còn mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

Phần mềm quản lý tài chính

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý bán lẻ (POS)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Go to top