Phần mềm Quản lý mua hang

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA HÀNG

Giao diện phần mềm quản lý mua hàng

Giao diện Phần mềm quản lý mua hàng

 

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Đơn hàng mua

Chức năng này là dùng cho nhân viên mua hàng lập yêu cầu mua hàng

Phòng mua hàng

Đơn hàng mua chờ HĐ

Những đơn hàng đã được duyệt mua và chờ nhập hóa đơn đầu vào

Quản lý mua hàng

Kế toán

Hóa đơn mua hàng

Khi hàng và hóa đơn mua hàng đã được giao tới kho thì tiến hành lập hóa đơn mua hàng

Kế toán hóa đơn

Báo cáo mua hàng

-       Báo cáo tình trạng đơn hàng mua

Chức năng báo cáo tình trạng đơn hàng mua đã lập đơn hàng nhưng chưa được duyệt, hay đơn hàng đã nhập kho…

Quản lý

Phòng kế toán

Phòng mua hàng

Cài đặt

-          Hồ sơ nhà cung cấp

-          Nhóm định khoản NCC

-          Danh sách đối tác

Chức năng này để nhập trước các thông tin nhà cung cấp hoặc đối tác, nhóm định khoản

Phòng kế toán

Phòng mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng

-          Hóa đơn mua hàng đã ghi sổ

Chức năng này để theo dõi các đơn hàng đã chính thức nhập vào kho hàng có đầy đủ các chứng từ

Quản lý

Phòng kế toán

Phòng mua hàng

Xem thêm:

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý tài chính - kế toán

Go to top