Phần mềm Quản lý nhân sự

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giao diện phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Danh mục

 

Bộ phận nhân sự, hành chính

·      Phòng ban

Thiết lập các phòng ban có trong công ty

·      Danh mục vị trí

Cài đặt các vị trí công việc, loại công việc

·      Danh mục công việc

Tạo loại công việc, vị trí công việc

·      Danh mục nghĩ vắng

Tạo các loại nghĩ phép như: nghĩ đám cưới, nghĩ sinh…

·      Danh mục phụ trội

Tạo các danh mục khác như tăng ca đêm, ngày lễ…..

·      Danh mục ca làm việc

Cài đặt các loại ca như: ca văn phòng, ca sản xuất, ca 1, ca 2, ca3

·      Danh mục nghĩ lễ

Liệt kê các loại ngày lễ được nghĩ, theo quy định công ty

·      Thông tin nhân viên

Lưu trữ các thông tin chi tiết về nhân sự

·      Tổ nhóm

Cài đặt các tổ nhóm thuộc phòng ban nào

·      Danh mục lương

Cài đặt các loại lương như: lương cơ bản, lương BHXH, BHYT... 

·      Danh sách máy chấm công

Nếu công ty có nhiều máy chấm công thì nhập vào đây để quản lý nhân viên quẹt vân tay từ máy nào

Quản lý tuyển dụng

 

·      Yêu cầu tuyển dụng

Nơi nhận thông tin tuyển dụng từ các phòng ban

·      Hồ sơ tuyển dụng

Lưu trữ tất cả các hồ sơ ứng tuyển 

Quản lý chấm công

 

·      Đăng ký ca làm việc tổ nhóm

Thay đổi lịch làm việc đột xuất của nhân viên

·      Lịch làm việc nhân viên

Đăng ký trước lịch nghĩ phép của nhân viên

·      Hiệu chỉnh lịch làm việc nhân viên

Chi tiết lịch làm việc của nhân sự đã được ghi nhận từ máy chấm công và lịch làm việc trước đó

·      Đăng ký nghĩ vắng

Nhập các loại nghĩ vắng đã được đăng ký trước

·      Dữ liệu quẹt vân tay từ máy chấm công

Lấy dữ liệu quẹt vân tay từ máy châm công lên

·      Ghi nhận công nhân viên

Chấm công nhân viên, khi bấm vào nút ghi nhận công, dữ liệu sẽ được ghi vào hệ thống

Quản lý tính lương

 

·      Hợp đồng lao động

Quản lý các loại hợp đồng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ, hợp đồng chính thức....

·      Lập bảng lương

Lập bảng lương cho toàn bộ công ty

Báo cáo nhân sự

 

·      Báo cáo lịch sử quét vân tay

 

·      Báo cáo chi tiết công

 

·      Báo cáo tổng hợp công

 

·      Báo cáo bảng lương

 

  

Diễn giải các menu trong phần mềm quản lý nhân sự


 


 


 


 


 

 


 


 


 

 

Xem thêm:

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm kế toán

Download

Go to top