Phần mềm Quản lý sản xuất

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Giao diện phần mềm quản lý sản xuất

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Lệnh sản xuất

Chức năng lập lệnh bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm

Bộ phận sản xuất

Theo dõi lệnh sản xuất

Theo dõi xuyên suốt quá trình sản xuất sản phẩm đang ở công đoạn nào

Thiết kế sản phẩm

Tạo loại công việc, vị trí công việc

- Thiết kế định mức NVL

Nhập định mức nguyên vật liệu để có thể sản xuất được một sản phẩm

- Thiết kế quy trình sản xuất

Tự thiết kế quy trình sản xuất theo quy trình của doanh nghiệp

- Thiết kế quy trình SX và định mức

Dựa vào định mức chúng ta sẽ thiết kế quy trình theo tiêu chuẩn

- Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu

Tùy vào đơn hàng chúng ta sẽ thiết kế sản phẩm khác nhau

Báo cáo sản xuất

 

-          Thống kê theo lệnh sản xuất

Báo cáo thống kê từng lệnh sản xuất

-          Báo cáo chi tiết lệnh sản xuất

Chức năng này báo cáo chi tiết từng lệnh sản xuất

Cài đặt sản xuất

 

         Công đoạn sản xuất

Cài đặt từng công đoạn sản xuất

-          Phương tiện sản xuất

Cài đặt các phương tiện để sản xuất sản phẩm

-          

 

Xem thêm:

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm kế toán

Phần mềm quản lý nhân sự

Download

Go to top