So sánh ERP và phần mềm chạy độc lập

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ERP VÀ CÁC PHẦN MỀM ĐÓNG GÓI CHẠY ĐỘC LẬP

 Giống nhau: 

  • Đều giải quyết các vấn đề nghiệp vụ như: nhân sự, tài chính, CRM, sản xuất, kho….
  • Tổng hợp báo cáo kinh doanh

 

 

 Khác nhau:

  1. Tính linh hoạt: hệ thống ERP phải linh hoạt hơn rất nhiều so với các phần mềm đóng gói chạy độc lập. Nghĩa là khi DN có bất kỳ thay đổi nào về quy trình về biểu mẫu, công thức tính toán hay báo cáo, thì ngay lập tức hệ thống ERP có thể đáp ứng ngay. Một hệ thống ERP ko đáp ứng được tính linh hoạt thì chưa gọi là hệ thống ERP đạt chuẩn được. Linh hoạt ngay cả khi Doanh nghiệp mở rộng mô hình kinh doanh, ngành nghề hoặc phát triển thêm bất kỳ phân hệ nào ERP cũng phải đáp ứng được.

    ERP ngày nay còn đóng vai trò là một BI (business Intelligent) công cụ giúp doanh nghiệp phân tích tình hình kinh doanh dựa vào số liệu trong quá khứ . Tuy nhiên còn tùy vào công cụ Anh Chị sử dụng có hỗ trợ hay không

  2. Khả năng kết nối các phòng ban: vì là một hệ thống duy nhất và theo một quy trình chuẩn của doanh nghiệp nên ERP giúp các phòng ban tương tác tự động với nhau, công việc giờ đây sẽ dễ dàng hơn

  3. Quy trình nghiệp vụ: việc triển khai ERP đòi hỏi doanh nghiệp phải có quy trình, ERP sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình đó một cách tự động.

 Xem thêm

Vai trò và nhiệm vụ ERP trong quản lý doanh nghiệp

Xu hướng quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống ERP

Phân tích kinh doanh (BI) bằng GIT

Tại sao doanh nghiệp cần ứng dụng ERP

GIT - Công cụ phân tích kinh doanh hiệu quả (BI)

Go to top