image

Đăng ký hóa đơn điện tử

29/10/2018 | Hóa đơn điện tử

Đăng ký hóa đơn điện tử GIT Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể quy trình đăng ký với evtax.vn như sau  Bước 1: Chuẩn bị thông tin cần thiết và ký hợp

image

Triển khai hóa đơn điện tử

29/10/2018 | Hóa đơn điện tử

Triển khai hóa đơn điện tử Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì bắt đầu từ ngày 1/11/2018 tất cả doanh nghiệp thành lập mới bắt buộc phải đăng ký hình thức hóa đơn điện tử thay vì hóa đơn giấy như trước

image

Mẫu hóa đơn điện tử

29/10/2018 | Hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về mẫu hóa đơn điện tử như sau   Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử 1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau: a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa

image

Phần mềm hóa đơn điện tử

29/10/2018 | Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm hóa đơn điện tử GIT đáp ứng nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chặt chẽ đối với đơn vị triển khai giải pháp hóa đơn điện tử.   Phần mềm hóa đơn điện tử git bao gồm