Nhiệm vụ ERP trong doanh nghiệp

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA ERP TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

Chúng ta đã tìm hiểu về ERP là gì, tầm quan trọng của ERP đối với doanh nghiệp như thế nào. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của ERP là gì? và làm sao để chọn được một hệ thống ERP tốt nhất.

4 NHIỆM VỤ QUANG TRỌNG NHẤT CỦA ERP

  • Kết nối: ERP ra đời với nhiệm vụ là kết nối các phòng ban lại với nhau, lúc này các phòng ban không còn hoạt động độc lập nữa, tất cả đã được liên kết thông qua hệ thống này, đây là vấn đề mà các phần mềm nghiệp vụ chạy độc lập không làm được.
  • Chuyển hóa: Bài viết trước chúng ta đã biết nguồn lực doanh nghiệp bao gồm những gì, làm sao để chuyển hóa nguồn lực thành tài nguyên có lợi cho doanh nghiệp thì đây là nhiệm vụ của ERP, Erp sẽ giúp quản lý hàng tồn kho, kiểm soát dòng tiền, tiết kiệm thời gian và nhân công, lên kế hoạch và kiểm soát quy trình sản xuất, quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, bảo mật dữ liệu... 
  • Quản trị: mọi hoạt động quản lý doanh nghiệp sẽ được kiểm soát bởi hệ thống này, ERP ngày này còn đóng vai trò phân tích số liệu dựa trên dữ kiện đã nhập vào theo thời gian, từ đó chúng ta sẽ có kế hoạch cho những năm tiếp theo.
  • Lợi nhuận: một nhiệm vụ mà 100% doanh nghiệp quan tâm đó là lợi nhuận khi ứng dụng ERP. Không chỉ mang lại lợi nhuận về tài chính, ERP còn mang lại lợi nhuận về thời gian cho chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có thể kiểm soát mọi hoạt động của công ty thông qua hệ thống này ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào qua internet. 

 

Làm sao để chọn được hệ thống ERP đáp ứng được 4 nhiệm vụ trên? Thế nào là hệ thống ERP đạt chuẩn?

  • Dễ dùng: đây là điều khá cơ bản ở bất kỳ phần mềm nào, ERP là cả một hệ thống quả trị lớn, nếu việc sắp xếp không hợp lý sẽ làm cho người dùng gặp khó khăn trong việc sử dụng, gợi ý: giao diện đơn giản, hình thức nhập liệu tương tự như excel là phù hợp nhất.
  • Tính chặt chẽ: một hệ thống ERP nếu không thống nhất về quy trình, không chặt chẽ từng công đoạn thì không thể gọi là hệ thống được
  • TÍNH LINH HOẠT: đây là điểm khác biệt nhất đối với các hệ thống ERP, việc này đòi hỏi người triển khai phải có một tư duy logic và có tầm nhìn, không chỉ mở rộng chức năng, phân hệ mà còn có thể mở rộng các tùy biến khác

Xem thêm

Xu hướng quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống ERP

Phân tích kinh doanh (BI) bằng GIT

Sự khác biệt giữa hệ thống ERP và phần mềm đóng gói chạy độc lập

Tại sao doanh nghiệp cần ứng dụng ERP vào quản lý

Go to top