Target bằng audience insights

Chỉ cần vài thông tin mô phỏng về chân dung khách hàng, bạn sẽ có ngay tệp khách hàng với hàng triệu UID.

Phương pháp này phù hợp với bạn có sản phẩm mới và chưa có bất kỳ tệp khách hàng nào, nhưng cần đẩy nhanh sản phẩm ra thị trường.

Phương pháp này cũng rất hữu hiệu cho những ai đang chạy chiến dịch gia tăng độ nhận biết thương hiệu.

Khách truy cập website

Quét ngay số điện thoại khi khách hàng truy cập vào trang web mà không cần đợi họ nhập thông tin vào form

khách hàng bình luận

Quyét số điện thoại hoặc email của khách hàng, khi họ để lại bình luận trên bài viết chạy quảng cáo của đối thủ.