Quản lý thời gian tác vụ

 • Ngày bắt đầu và kết thúc
 • Tự động theo dõi thời gian tác vụ 
 • Nhập thời gian thủ công 
 • Hiển thị tác vụ theo lịch 
 • Trình lập kế hoạch tác vụ

Task
task time

đánh giá và kiểm soát tác vụ

 • Đánh giá của giám sát viên
 • Báo cáo tác vụ 
 • Đo độ hiệu quả 
 • Bộ đếm tác vụ 
 • Lời nhắc và thông báo 
 • Kiểm soát hạn chót

VAI TRÒ VÀ QUẢN LÝ TÁC VỤ

 • Người tạo
 • Người chịu trách nhiệm
 • Người hỗ trợ 
 • Người quan sát 
 • Lọc theo vai trò
 • Tạo tác vụ từ email, mục trò chuyện

taskrule
kanban

Bảng Kanban

Chế độ xem Kanban khả dụng cho các tác vụ và dự án (nhóm làm việc) cũng như trong trình lập kế hoạch tác vụ. Đúng với lối tiếp cận quản lý dự án của Agile, các giai đoạn Kanban có thể được tùy chỉnh toàn diện và được thiết lập riêng bởi mỗi người dùng.

Biểu đồ Gantt

Các tác vụ và tác vụ con có thể được xem trong biểu đồ Gantt với trạng thái, người chịu trách nhiệm, và mối quan hệ theo thời gian. Điều này cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về tiến độ của dự án và giúp xác định các yếu tố chậm trễ. Bạn cũng có thể dễ dàng thực hiện thay đổi trong thời gian thực hiện, và các thông báo tự động sẽ được gửi đến tất cả những người tham gia dự án

grantt
bo dem

Bộ đếm tác vụ

Các bộ đếm tác vụ giúp bạn tập trung vào tác vụ yêu cầu sự chú ý tức thì của bạn. Một bộ đếm tác vụ cho biết một thành viên nhóm của bạn có một tác vụ đang bị quá hạn, chưa được đánh giá sau khi hoàn tất, không có hạn chót, v.v. Bạn có thể xem các tác vụ và trạng thái của chúng cho các phòng ban, nhóm hoặc nhân viên cá nhân

Báo cáo tác vụ

Sử dụng Báo cáo tác vụ, bạn có thể dễ dàng hiểu một nhân viên dành bao nhiêu thời gian cho một tác vụ hoặc thậm chí là một dự án nhất định. Bạn cũng có thể thấy có bao nhiêu tác vụ đang diễn ra và bao nhiêu đã được hoàn tất rồi

report
extranet

Hợp tác với người dùng bên ngoài

Các dự án có thể được tạo trong Extranet để khách hàng, đối tác hoặc người hợp tác tự do với bạn có thể tham gia chúng một cách toàn diện. Bạn, với tư cách là quản lý dự án, có thể quản lý việc hạn chế truy cập và vai trò của họ