Cổng thông tin truyền thông nội bộ

 • Bản tin, dòng hoạt động
 • Hội thoại
 • Thăm dò ý kiến nhân viên
 • Gửi thông báo
 • Xem số liệu thống kê
 • Tạo sự kiện
 • Bình chọn

Action
Tro chuyen

trò chuyện và tác vụ

 • Trò chuyện công khai và riêng tư
 • Tạo nhóm trò chuyện chung và riêng tư theo dự án
 • Tìm kiếm tin nhắn
 • Ứng dụng trò chuyện trên mobile
 • Chuyển đổi từ trò chuyện sang tác vụ
 • Phân công công việc ngay mục trò chuyện

lịch làm việc

 • Hiển thị lịch cá nhân, lịch nhóm và lịch công ty
 • Tạo sự kiện công khai và riêng tư
 • Tạo thư mời
 • Đồng bộ với lịch google và outlook
 • Lịch di động
 • Tạo lịch họp

Calendar
Telephone

tổng đài điện thoại Voip

 • Ghi âm cuộc gọi
 • Hộp thư thoại
 • Chuyển tiếp cuộc gọi
 • Hàng đợi và định tuyến
 • Quay số (điện thoại mềm)
 • Tích hợp tổng đài bên ngoài
 • Tiếp thị qua tổng đài
 • Tự động gọi vào danh sách
 • Phát sóng giọng nói
 • Yêu cầu gọi lại

Hợp tác nội bộ và bên ngoài

 • Giới hạn truy cập cho người dùng bên ngoài
 • Nhóm làm việc Extranet 
 • Trò chuyện Extranet 
 • Hợp tác qua email
 • Mời người bên ngoài tham gia vào dự án

chat